หน้าแรก     เว็บไซต์สำเร็จรูป & อีเลินนิ่ง 

เว็บไซต์สำเร็จรูป & อีเลินนิ่ง

พื้นที่
เว็บ Package A.
เว็บ Package B
เว็บ Package C
พื้นที่ 500 Mb. 1GB. ไม่จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ URL .com, .org, .net .com, .org, .net .ac.th
Email Hosting - 30 Account 50 Account
SEO      
    ตั้งค่า Meta Tags
    Submit in Google
ระบบ Server (Sent OS)      
    เสถียรภาพของระบบ
    คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
    สำรองข้อมูล
ระบบจัดการเว็บไซต์      
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสารทั่วไป
    ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    บุคลากร
    กิจกรรม
    ผลงาน
    กระดานสนทนา
    แบบสำรวจความคิดเห็น
    ถาม-ตอบ
    สถิติการเยี่ยมชม
    สมุดเยี่ยมชม

จัดการระบบอีเลินนิ่ง

     
    บทเรียน เนื้อหา
    แบบทดสอบ
    แบบประเมิน
    คะแนน เกรด
    ระบบจัดการผู้เรียน
    ระบบจัดการผู้สอน
    ข่าวสาร
    กระดานสนทนา
    แสดงความคิดเห็น
ระบบสมาชิก      
    จัดการสิทธิ์สมาชิก
    ยกเลิกสิทธิ์สมาชิก
    เปลี่ยนรหัสผ่าน

ระบบจัดการรูปแบบแสดงผล

     
    ระบบจัดการ Blog
    ระบบจัดการเมนู
    ระบบกรองคำหยาบ
    เปลี่ยนภาพส่วนหัว Header
    เปลี่ยนเมนู/เปลี่ยนสีพื้น
    เปลี่ยนพื้นหลัง
    เปลี่ยนภาพส่วนท้าย Footer
การออกแบบ      
    ออกแบบ Banner
    ออกแบบ Footer   
    ออกแบบ Intro หน้าแรก

การบริการ

     
    อบรมการใช้เว็บไซต์เบื้องต้น 2 คน 1 วัน
    ออกพื้นที่เก็บข้อมูล (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
    กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ส่งข้อมูลให้ในรูปแบบของไฟล์)
ค่าบริการ / ปี (ยังไม่รวม VAT 7%)
สำหรับปีแรก
2,200 6,500 10,500
ค่าบริการ / ปี (ยังไม่รวม VAT 7%)
สำหรับปีต่อ ๆ ไป
2,200 3,000 4,000
       
       


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,472