หน้าแรก     ระบบประปา 

ระบบประปา

ระบบประปา

 

          1.  สามารถคำนวณค่าประปาให้อัตโนมัติ เพียงแค่กรอกเลขมิเตอร์ล่าสุดเข้าระบบ

          2.  สามารถปรับเปลี่ยนค่าประปา ได้ในอนาคต โดยระบบจะคำนวณค่าประปาตามค่าที่ปรับใหม่ (การคิดราคาค่าน้ำต่อหน่วยของแต่ละหมู่บ้านสามารถกำหนดราคาให้เหมือนหรือต่างกันได้)

          3.  สามารถเก็บข้อมูลรายจ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสารเคมี ค่าสารส้ม ค่าซ่อมบำรุง ค่าคลอรีน หรือค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายในการดำเนินงาน แยกตามหมู่บ้านได้

          4.  สามารถพิมพ์ใบเสร็จในรูปแบบของกระดาษต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องเขียนใบเสร็จเอง

          5.  สามารถดูรายงานการดำเนินการระบบประปาต่าง ๆ ได้ ทั้งในรูปแบบของตารางและกราฟ เช่น

- ดูรายได้ แต่ละปี แต่ละเดือน  ของทั้งตำบล หรือแยกตามหมู่บ้าน หรือแยกตามครัวเรือน

- ดูรายจ่าย แต่ละปี แต่ละเดือน ของทั้งตำบล หรือแยกตามหมู่บ้าน

- ดูรายงานสรุปงบประมาณอย่างง่าย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต้นทุน รายได้ รายจ่าย

- ดูรายงานได้ว่า หมู่บ้านไหน หลังคาเรือนไหน ใช้น้ำมากที่สุด

- ดูรายงานได้ว่า หลังคาเรือนไหนยังไม่ชำระค่าน้ำประปา

 


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,424