หน้าแรก     ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง – พัสดุครุภัณฑ์

 

            1. สามารถบันทึกรายการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ

            2. สามารถเรียกดูโครงการที่เสร็จแล้ว เพื่อดูวันที่ทำสัญญา หลักประกันสัญญาสำหรับคืนหลักประกันเมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกันสัญญา

            3. สามารถเพิ่มรายการทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ทำการสั่งซื้อหรือได้รับบริจาคเข้ามา ให้เป็นสินค้าคงคลัง

            4. สามารถออกเลขรหัสครุภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่กำหนดรหัสครุภัณฑ์ ปี และจำนวน

            5. สามารถเรียกดูรายงานคลังสินค้าได้ว่ามีในคลังทั้งหมดเท่าใด มีการเบิก-จ่ายไปเท่าใด โดยแผนกใด

            6. สามารถจัดเก็บรายการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ ว่าส่วนใดแผนกใดเบิก-ยืมไปวันที่เท่าใด จำนวนเท่าใด

 


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,439