หน้าแรก     ระบบธุรการ-สารบัญ 

ระบบธุรการ-สารบัญ

ระบบงานธุรการ – สารบรรณ

 

        1. สามารถจัดเก็บหนังสือเข้า-หนังสือออก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรี

        2. สามารถจัดเก็บไฟล์หนังสือที่สแกนแล้ว สำหรับใช้ในการส่งหนังสือไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องใช้กระดาษให้สิ้นเปลืองทรัพยากร

        3. สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังแผนกที่ต้องการได้ เพียงแค่เลือกรายชื่อที่ต้องการจัดส่งให้ หรือเลือกทั้งแผนก

        4. สามารถเรียกดูรายงานระบบธุรการ-สารบรรณได้ ทั้งในรูปแบบของตารางและกราฟ ตามประเภทของหนังสือ

 

 


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,434