หน้าแรก     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
   1.  อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง   http://www.sampanieng.go.th/
   2.  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ   http://www.pandung.go.th/
   3.  อบต.บ้านปรางค์ อ.คง   http://www.banprang.go.th/
   4.  อบต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง   http://www.sukpaiboon.go.th/
   5.  อบต.ลำเพียก อ.ครบุรี   http://www.lumpeak.go.th/
   6.  อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว   http://www.mittaphap.go.th/
   7.  อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี   http://www.sawanpraya.go.th/
   8.  อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี   http://www.mabtakoen.go.th/
   9.  อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี   http://www.khokkachai.go.th/
   10.  อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง   http://www.nonsomboonlocal.go.th/
   11.  อบต.ดอนเมือง อ.สิคิ้ว   http://www.donmuang.go.th/
   12.  อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี   http://www.tabakban.go.th/
   13.  อบต.สระพระ อ.พระทองคำ   http://www.srapra.go.th/
   14.  อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ   http://www.phungtheam.go.th/
   15.  อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง   http://www.lamkhohong.go.th/
   16.  อบต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด   http://www.punchana.go.th/
   17.  อบต. บ้านราษฎ์ อ.เสิงสาง   http://www.banrat.go.th/
   18.  อบต.หนองบัวน้อย สีคิ้ว   http://www.nongbuawnoi.go.th/
   19.  อบต.หลุมข้าว โนนสูง   http://www.lumkhaw.go.th/
   20.  อบต.สีสุก จักราช   http://www.sisuk.go.th/
   21.  อบต.คลองเมือง จักราช   http://www.klongmaung.go.th/
   22.  อบต.หนองขาม จักราช   http://www.nongkham.go.th/
   23.  อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย   http://www.samrit.go.th/
   24.  อบต.ดอนยาวใหญ่ โนนแดง   http://www.donyaoyai.go.th/
   25.  อบต.หนองสรวง ขามทะเลสอ   http://www.nongsruang.go.th/
   26.  อบต.ทองหลาง อ.จักราช   http://tonglang.go.th/
   27.  อบต.ศรีละกอ อ.จักราช   http://www.srilakor.go.th/
   28.  อบต.หนองพลวง อ.ประทาย   http://www.nongpluang.go.th/
   29.  อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว   http://www.rareong.go.th/
   30.  เทศบาลตำบลปักธงชัย อ.ปักธงชัย   http://www.pakthongchai.go.th/
   31.  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง   http://www.prasuk.go.th/
   32.  อบต.ดอนใหญ่ อ.คง   http://www.donyai-khong.go.th/
   33.  อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน   http://www.makluamai.go.th/
   34.  อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว   http://www.wangmee.go.th/
   35.  อบต.โนนรัง อ.ชุมพวง   http://www.nonrung.go.th/
   36.  อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง   http://www.taladcai.go.th/
   37.  เทศบาลตำบลหินดาด อ.ห้วยแถลง   http://www.hindadcity.go.th/
   38.  อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง   http://www.huaycan.go.th/
   39.  อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง   http://www.cheewuek.go.th/
   40.  อบต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง   http://www.nonmueang.go.th/
   41.  อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง   http://www.nongfan.go.th/
   42.  อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง   http://www.muangnat.go.th/
   43.  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย   http://www.krabuangyai.go.th/
   44.  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย   http://www.rungkayai.go.th/
   45.  อบต.ดอน อ.ปักธงชัย   http://www.donlocal.go.th/
   46.  อบต.สาหร่าย อ.ชุมพวง   http://www.sarai.go.th/
   47.  อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ   http://www.nonghoi.go.th/
   48.  อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง   http://www.tago.go.th/
   49.  เทศบาลตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง   http://www.huaithalaengcity.go.th/
   50.  อบต. โนนประดู่ อ.สีดา   http://www.nonpradoo.go.th/
   51.  อบต. หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง   http://www.lungpradu.go.th/
   52.  อบต.มะค่า อ.โนนไทย   http://www.makha-sm.go.th/
   53.  อบต. ด่านจาก อ.โนนไทย   http://www.danchak.go.th/
   54.  อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย   http://www.kangplu.go.th/
   55.  อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่   http://www.dontanin.go.th/
   56.  อบต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว   http://www.wangrongyai.go.th/
   57.  อบต.โบสถ์ อ.พิมาย   http://www.both.go.th/
   58.  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ   http://www.tuprang.go.th/
   59.  อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่   http://www.khuntong.go.th/
   60.  อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง   http://www.soengsang.go.th/
   61.  อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย   http://www.plai.go.th
   62.  อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย   http://www.tanonpho.go.th
   63.  อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย   http://www.tambontakhu.go.th
   64.  เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง   http://www.muangkhong.go.th
   65.  อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง   http://www.nonsamran.go.th
   66.  อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ   http://www.mabkrad.go.th
   67.  อบต.สีดา อ.สีดา   http://www.tambonsida.go.th
   68.  เทศบาลตำบลนกออก อ.ปักธงชัย   http://www.nokaok.go.th
   69.  อบต.โคราช อ.สูงเนิน   http://www.koratsao.go.th
   70.  อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย   http://www.nongwalocal.go.th
   71.  อบต.หนองจะบก อ.เมือง   http://www.nongjabok.go.th
   72.  ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง   http://www.ss-muni.go.th
   73.  อบต.ดอนมัน อ.ประทาย   http://www.donmun.go.th
   74.  อบต.บัวลาย อ.บัวลาย   http://www.bualai.go.th
   75.  อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง   http://www.tapsawai.go.th
   76.  อบต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย   http://www.tungsawang.go.th
   77.  อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง   http://www.krabungnok.go.th
   78.  อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย   http://www.chong-maew.go.th
   79.  ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา   http://www.chumphuang.go.th
   80.  อบต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก   http://www.nongmaiphai.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน   http://www.sungnoenabt.go.th
   82.  อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา   http://www.muangphalai.go.th
   83.  อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา   http://www.nongtadyai.go.th
   84.  อบต.สามเมือง อ.สีดา   http://www.sammuangsida.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อ.พิมาย   http://www.thanlalord.go.th
   86.  อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม   http://www.kokkrabuang.go.th
   87.  ทต.เมือง อ.สีคิ้ว   http://www.sikhiotown.go.th
   88.  อบต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด   http://www.banpranglocal.go.th
   89.  ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   http://www.dankhuntodcity.go.th
   90.  อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง   http://www.thanprasat.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์
   91.  อบต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ   http://www.nongbuakhok.go.th/
   92.  อบต.สระแก้ว อ.หนองหงส์   http://www.sakeawlocal.go.th/
   93.  อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ   http://www.bupho.go.th/
   94.  อบต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ   http://www.khoksaard.go.th/
   95.  อบต.สำโรง อ.พลับพลาชัย   http://www.samronglocal.go.th/
   96.  อบต.สนวน อ.ห้วยราช   http://www.sanuan.go.th/
   97.  อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย   http://www.kokkhamin.go.th/
   98.  อบต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ   http://www.nongdon.go.th/
   99.  อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ   http://www.khoklam.go.th/
   100.  อบต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่   http://www.thungkraten.go.th/
   101.  อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง   http://www.banpae.go.th/
   102.  อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ   http://www.hinkhon.go.th/
   103.  อบต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย   http://www.pachanlocal.go.th/
   104.  อบต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง   http://www.hinlekfailocal.go.th/
   105.  อบต.บ้านบัว อ.เมือง   http://www.banbua.go.th/
   106.  อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ   http://www.muangfak.go.th/
   107.  เทศาบลตำบลแคนดง อ.แคนดง   http://www.kaendongmunic.go.th/
   108.  อบต.หนองปล่อง อ.ชำนิ   http://www.nongplong.go.th/
   109.  อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์   http://www.thaisamakee.go.th/
   110.  อบต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์   http://www.nongchaisri.go.th/
   111.  อบต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่   http://www.muangphai.go.th/
   112.  อบต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ   http://www.by.go.th/
   113.  อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด   http://www.khaodinnua.go.th/
   114.  เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง   http://www.songchan.go.th/
   115.  อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย   http://www.kokmakham.go.th/
   116.  อบต.สะเดา อ.นางรอง   http://www.sadao.go.th/
   117.  อบต.ศรีภูมิ อ.กระสัง   http://www.sriphoom.go.th/
   118.  อบต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ   http://www.phathairin.go.th/
   119.  อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์   http://www.banku.go.th/
   120.  อบต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง   http://www.loompook.go.th/
   121.  อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์   http://www.dangyai.go.th/
   122.  อบต.กระสัง อ.สตึก   http://www.krasangsatuk.go.th
   123.  อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ   http://www.taladpho.go.th/
   124.  อบต.เมืองแก อ.สตึก   http://www.muangkae.go.th/
   125.  อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ   http://www.thungchanghan.go.th/
   126.  อบต.ชุมแสง อ.สตึก   http://www.chumsang.go.th/
   127.  อบต.บ้านยาง อ.พุทไธสง   http://www.ban-yang.go.th/
   128.  ท.ต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อ.บ้านกรวด   http://www.bkpw.go.th/
   129.  อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่   http://www.Khoksawang.go.th/
   130.  อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด   http://www.hinladlocal.go.th/
   131.  อบต.ท่าม่วง อ.สตึก   http://www.thamaunglocal.go.th/
   132.  อบต.หนองคู อ. ลำปลายมาศ   http://www.nongkoo.go.th
   133.  เทศบาลตำบลทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ   http://www.tamainchaicity.go.th
   134.  อบต.สนามชัย อ.สตึก   http://www.sanamchaisatuek.go.th
   135.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง   http://www.muangfang.go.th
   136.  อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ   http://www.nongkathing.go.th
   137.  อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ   http://www.kokklang.go.th
   138.  อบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ   http://www.khokmamuang.go.th
   139.  อบต.โคกสนวน อ.ชำนิ   http://www.koksanuan.go.th
   140.  อบต.เมืองยาง อ.ชำนิ   http://www.muangyanglocal.go.th
   141.  เทศบาลตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่   http://www.don-a-rang.go.th
   142.  ทต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด   http://www.bankruatcity.go.th
   143.  อบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ   http://www.thamenchai.go.th
   144.  อบต.สระทอง อ.หนองหงส์   http://www.sratong.go.th?
   145.  เทศบาลตำบลชำนิ จ.บุรีรีมย์   http://www.chamni.go.th
   146.  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด   http://www.taladnikomprasat.go.th
   147.  อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง   http://www.subpraya.go.th
   148.  อบต.ละหานทราย อ.ละหานทราย   http://www.lahansailocal.go.th
   149.  ทต.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   http://www.lamplaimat.go.th
   150.  อบต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   http://www.ptb.go.th
   151.  อบต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์   http://www.kusuantang.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
   152.  อบต.ท่าหินโงม อ.เมือง   http://www.thahin-ngom.go.th/
   153.  อบต.ดงกลาง อ.คอนสาร   http://www.dongklang.go.th/
   154.  อบต.คอนสาร อ.คอนสาร   http://www.khonsan.go.th/
   155.  อบต.รังงาม อ.เนินสง่า   http://www.rangam.go.th/
   156.  อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์   http://www.srisamran.go.th/
   157.  อบต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ   http://www.lupka.go.th/
   158.  อบต.โนนคูณ อ.คอนสาร   http://www.nonkoon.go.th/
   159.  อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว   http://www.kwangjhone.go.th/
   160.  อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร   http://www.thungnalao.go.th/
   161.  อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ   http://www.khokkung.go.th
   162.  อบต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ   http://www.bankaeng.go.th
   163.  อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส   http://www.sompoi.go.th
   164.  อบต.บ้านค่าย อ.เมือง   http://www.bankailocal.go.th/
   165.  อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ   http://www.chongsammorlocal.go.th/
   166.  อบต.รอบเมือง อ.เมือง   http://www.rmchaiyaphum.go.th
   167.  อบต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ   http://www.tbnongkhamlocal.go.th
   168.  อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า   http://www.taladrang.go.th
   169.  อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า   http://www.noondang.go.th
   170.  อบต.ชีบน อ.บ้านเขว้า   http://www.cheebon.go.th
   171.  อบต.โนนสะอาด อ.คอนสรรค์   http://www.nonsaard.go.th
   172.  อบต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ   http://www.subseetong.go.th
   173.  อบต.ท่ามะไฟหวาน อ. แก้งคร้อ   http://www.tamafaiwan.go.th
   174.  อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ   http://www.kaoyadee.go.th
   175.  อบต.นาฝาย อ.เมือง   http://www.nafay-chaiyaphum.go.th
   176.  ทต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว   http://www.bankangcity.go.th
   177.  อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ   http://www.ladyailocal.go.th
   178.  อบต.นางแดด อ.หนองบัวแดง   http://www.nangdad.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี
   179.  อบต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี   http://www.bannalocal.go.th/
   180.  อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี   http://www.wangdan.go.th/
   181.  อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี   http://www.borthong.go.th/
   182.  อบต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ   http://www.srimahaphotlocal.go.th/
   183.  อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม   http://khamtonode.go.th/
   184.  อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม   http://www.dongbang.go.th
   185.  อบต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี   http://www.t-nakham.go.th
   186.  อบต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี   http://www.bangpluang.go.th
   187.  อบต.บ้านพระ อ.เมือง   http://www.tambonbanphra.go.th
   188.  อบต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี   http://www.thungpo.go.th
   189.  อบต.หนองกี่   http://www.nongkee.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุรินทร์
   190.  อบต.คอโค จ.สุรินทร์   http://www.corko.go.th/
   191.  อบต.หนองบัว อ.ท่าตูม   http://www.nongbuathatum.go.th
   192.  อบต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์   http://www.nadeelocal.go.th
   193.  อบต.สะกาด อ.สังขะ   http://www.sakad.go.th
   194.  อบต.พระแก้ว อ.สังขะ   http://www.prakaewlocal.go.th
   195.  อบต.โคกยาง อ.ปราสาท   http://www.khokyanglocal.go.th
   196.  อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ   http://www.obtbanjarn.go.th
   197.  อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี   http://www.that.go.th/
   198.  อบต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ   http://www.pradu.go.th/
   199.  อบต.นานวน อ.สนม   http://www.nanuan.go.th
   200.  อบต.กระหาด อ.จอมพระ   http://www.krahard.go.th
   201.  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์   http://www.surinlocal.go.th
   202.  อบต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์   http://www.janvan.go.th
   203.  อบต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ   http://www.samrongthaplocal.go.th
   204.  อบต.ปรือ อ.ปราสาท   http://www.preulocal.go.th
   205.  อบต.พรมเทพ อ.ท่าตูม   http://www.promtep.go.th
   206.  อบต.เขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์   http://www.kwaosinarin.go.th
   207.  อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี   http://www.phaikala.go.th
   208.  อบต.ตรึม อ.ศรีขรภูมิ   http://www.trum.go.th
   209.  อบต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์   http://www.banrae-sao.go.th
   210.  อบต.อาโพน อ.บัวเชด   http://www.arpon.go.th
   211.  อบต.ไพล อ.ปราสาท   http://www.plailocal.go.th
   212.  เทศบาลตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี   http://www.sakot.go.th
   213.  อบต.โพนครก อ.ท่าตูม   http://www.ponkhrok.go.th
   214.  สำนักงานการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท   http://www.prasatlocal.go.th
   215.  อบต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม   http://www.thungkula.go.th
   216.  อบต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ   http://www.nongpailom.go.th
   217.  อบต.บัวโคก อ.ท่าตูม   http://www.bua-kokthatum.go.th
   218.  อบต.กระออม อ.สำโรงทาบ   http://www.kra-om.go.th
   219.  อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ   http://www.srisooklocal.go.th
   220.  อบต.สะโน อ.สำโรงทาบ   http://www.sano.go.th
   221.  อบต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์   http://www.takook.go.th
   222.  อบต.กะโพ อ.ท่าตูม   http://www.krapho.go.th
   223.  อบต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์   http://www.muangtee.go.th
   224.  อบต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์   http://www.namkeaw.go.th
   225.  อบต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   http://www.samet-surin.go.th
   226.  อบต.นาบัว   http://www.nabau.go.th
   227.  อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี   http://www.tabyai.go.th
   228.  อบต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ   http://www.lumravee.go.th
   229.  อบต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ   http://www.nhongha.go.th
   230.  อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์   http://www.krabuang.go.th
   231.  ทต.เมืองแก อำเภอท่าตูม   http://www.muangkae-thatum.go.th
   232.  อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี   http://www.srinarong.go.th
   233.  ทต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี   http://www.yawuek.go.th
   234.  อบต.ตาตุม อ.สังขะ   http://www.tatum.go.th
   235.  อบต.บุฤาษี อ.เมือง   http://www.burusi.go.th
   236.  อบต.แก อ.รัตนบุรี   http://www.kae.go.th
   237.  อบต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี   http://www.kudkhakeem.go.th
   238.  อบต.เมืองลิง อ.จอมพระ   http://www.muangleeng.go.th
   239.  อบต.ยางสว่าง   http://www.yangsawang.go.th
   240.  อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ   http://www.chumsanglocal.go.th
   241.  อบต.ท่าสว่าง อ.เมือง   http://www.tasawang.go.th/
   242.  อบต.หนองบัว จ.สุรินทร์   http://www.nongbuasurin.go.th
   243.  อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี   http://www.rattanaburilocal.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อื่น ๆ
   244.  อบต.สำเภาล่ม จ.อยุธยา   http://www.samphaolom.go.th/
   245.  อบต.หนองโรง จ.สระบุรี   http://www.nongrong.go.th/
   246.  อบต.คลองหก จ.ปทุมธานี   http://www.klonghok.go.th/
   247.  อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี   http://www.borngern.org/
   248.  อบต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   http://www.subsanun.go.th
   249.  อบต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง   http://www.abt-ladbualuang.go.th
   250.  อบต.ฟากห้วย   http://faghuay.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
   251.  อบต.เบญจขร อ.คลองหาด   http://www.benjakhon.go.th/
   252.  ทต.โคกสูง อ.โคกสูง   http://www.koksoong.go.th/
   253.  อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ   http://www.hansai.go.th
   254.  อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร   http://www.sae-or.go.th
   255.  อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร   http://www.nong-namsai.go.th
   256.  อบต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด   http://www.khlongkaithuean.go.th
   257.  อบต.หนองแวง อ.โคกสูง   http://www.nongweang.go.th
   258.  อบต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ   http://www.tb-nongsang.go.th
   259.  อบต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ   http://www.klongtabchan.go.th
   260.  อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร   http://www.chongkum.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
   261.  อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน   http://www.namsai.go.th/
   262.  ทต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ   http://www.tungkula.go.th/
   263.  อบต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี   http://www.kwao-tung.go.th
   264.  อบต.คำนาดี อ.โพนทอง   http://www.kumnadee.go.th
   265.  อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี   http://www.muengnoi.go.th
   266.  อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ   http://www.naleng.go.th
   267.  อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก   http://www.kogpho.go.th/
   268.  อบต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย   http://www.tungthong.go.th
   269.  อบต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ   http://www.tungluang.go.th
   270.  อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย   http://www.dongkrungnoi.go.th
   271.  อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร   http://www.srakaew-phanomphai.go.th
   272.  อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร   กำลังดำเนินการ
   273.  อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย   http://www.nongtakailocal.go.th
   274.  อบต. หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   http://www.huachang.go.th
   275.  อบต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด   http://www.sanchate.go.th
   276.  อบต.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด   http://www.thungkhaoluang.go.th
   277.  อบต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด   http://phrachow.go.th
   278.  อบต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย   http://www.donong.go.th
   279.  อบต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ   http://www.tambonmumoon.go.th
   280.  อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย   http://www.kukasinglocal.go.th/
   281.  สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงขวัญ   http://www.chiangkhwan.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชลบุรี
   282.  อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม   http://www.namatoomlocal.go.th
   283.  อบต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม   http://www.thungkwang.go.th
   284.  อบต.หนองหงษ์ อำเภอพานทอง   http://www.nonghong.go.th
   285.  อบต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม   http://www.watluang.go.th
   286.  อบต. วัดสุวรรณ จ.ชลบุรี   http://www.watsuwan.go.th
   287.  ทต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์   http://www.thabunmee.go.th
   288.  อบต.หน้าประดู่ อ.พานทอง   http://www.tumbon-napradu.go.th
   289.  อบต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง   http://www.mabpai.go.th
   290.  อบต.พลวงทอง อ.คลองยาง   http://www.ploungthong.go.th
   291.  อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา   http://www.nongkham-chonburi.go.th
   292.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อ.พานทอง   http://www.kohloy.go.th
   293.  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม   http://www.naprathad.go.th
   294.  nikhompattana.go.th   http://www.nikhompattana.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
   295.  เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร   http://www.tongkhob.go.th/
   296.  อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม   http://www.cherngchoom.go.th/
   297.  อบต.วังยาง   http://www.wang-yang.go.th
   298.  อบต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม   http://www.poknoi.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
   299.  อบต.นามะเขือ จ.กาฬสินธุ์   http://www.namakuae.go.th/
   300.  อบต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์   http://www.sahatsakhan.go.th
   301.  อบต.นาบอน อ.คำม่วง   http://www.nb.go.th
   302.  ทต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด   http://www.huanakum.go.th
   303.  อบต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์   http://www.nonleamtong.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ยโสธร
   304.  อบต.โนนเปือย อ. กุดชุม   http://www.nonpuey.go.th/
   305.  อบต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย   http://www.nonsai.go.th/
   306.  อบต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ   http://www.thaicharoen.go.th
   307.  เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา   http://www.sreekaew.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.มหาสารคาม
   308.  อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม   http://www.pachapat.go.th
   309.  อบต.โคกก่อ อ.เมือง   http://www.kokkoa.go.th
   310.  อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง   http://www.thasongkhon.go.th
   311.  อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง   http://www.ladpattana.go.th
   312.  อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม   http://www.huaruea.go.th
   313.  อบต.หนองแวง อ.กุดรัง   http://www.nongwangkudrung.go.th
   314.  อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย   http://www.goodsaijor.go.th
   315.  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย   http://www.makhalocal.go.th
   316.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย   http://www.yangnoi.go.th
   317.  อบต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย   http://www.yangthajang.go.th
   318.  อบต.วังยาว อำเภอโกสุมพิสัย   http://www.wungyao.go.th
   319.  อบต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย   http://www.nongbon.go.th
   320.  อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย   http://www.lerngtai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา
   321.  อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว   http://www.prongarkard.go.th
   322.  อบต.บางคา อ.ราชสาส์น   http://www.bangka.go.th
   323.  อบต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์   http://www.tumbonnongbua.go.th
   324.  อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต   http://www.thungpraya.go.th
   325.  อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม   http://www.khoakanun.go.th
   326.  อบต.หนองยาว   http://www.nongyao.go.th
   327.  อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์   http://www.klongbanpho.go.th
   328.  อบต.บางพระ อ.เมือง   http://www.bang-pha.go.th
   329.  อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น   http://www.muangmailocal.go.th
   330.  อบต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม   http://www.tatan.go.th
   331.  อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม   http://www.muangkaolocal.go.th
   332.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   http://www.cpao.go.th
   333.  อบต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   http://www.lampradoo.go.th
   334.  อบต.หัวไทร อ.บางคล้า   http://www.huasailocal.go.th
   335.  อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน   http://www.bangtalad.go.th
   336.  เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า   http://www.paknam.go.th
   337.  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม   http://www.tambonbansong.go.th
   338.  เทศบาลตำบลหัวสำโรง อ. แปลงยาว   http://www.huasamrong.go.th
   339.  อบต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์   http://www.sibaidsok.go.th
   340.  เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อ.บางน้ำเปรี้ยว   http://www.klongsaensaeb.go.th
   341.  อบต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์   http://www.donsailocal.go.th
   342.  อบต.ดอนเกาะเกา อ.บางน้ำเปรี้ยว   http://www.donkohka.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี
   343.  อบต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่   http://www.bangphueng.go.th
   344.  อบต.แก่งผักกูด   http://www.kangpukkud.go.th
   345.  อบต.เกาะรัง   http://www.kaorung.go.th
   346.  อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์   http://www.thungtachang.go.th
   347.  อบต.ท่าดินดำ อ. ชัยบาดาล   http://www.tadindam.go.th
   348.  อบต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   http://www.tambonhuayhin.go.th
   349.  อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์   http://www.niyomchai.go.th
   350.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม   http://www.huaikhunram.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
   351.  อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ   http://www.toei.go.th
   352.  อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ   http://www.nongkainoklocal.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์
   353.  อบต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ   http://www.pradoungam.go.th
   354.  อบต.ยางงาม อ.หนองไผ่   http://www.yangngam.go.th
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
   355.  อบต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ   http://www.sao-sanjaorongthong.go.th
   356.  อบต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง   http://www.kamyard.go.th
   357.  อบต.อบทม   http://www.obtom.go.th
   358.  อบต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ   http://www.tambon-huatapan.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.จันทบุรี
   359.  อบต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์   http://www.bangkachai.go.th
   360.  อบต.โขมง อ.ท่าใหม่   http://www.khamong.go.th
   361.  เทศบาลตำบลเกวียนหัก อ. ขลุง   http://www.kwianhug.go.th
   362.  เทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โปร่งน้ำร้อน   http://www.nongtakong.go.th
   363.  เทศบาลเกาะขวาง จ.จันทบุรี   http://www.kohkwang.go.th
   364.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี   http://www.sao-nongbua.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี
   365.  อบต.วังกระแจะ อำเภอไทรโยค   http://www.wangkrachae.go.th
   366.  อบต. ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค   http://www.loomsoom.go.th
   367.  อบต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ   http://www.thakanun.go.th
   368.  อบต.สำรอง อ.ท่าม่วง   http://www.sumrong.go.th
   369.  อบต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   http://www.phangtrusao.go.th
   370.  อบต.เขาน้อย   http://www.khaonoy-thamuang.go.th
   371.  อบต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค   http://www.sreemongkol.go.th
   372.  อบต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ   http://www.huaikhayeng.go.th
   373.  อบต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์   http://www.nasuan.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.น่าน
   374.  อบต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง   http://www.banfalocal.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระยอง
   375.  อบต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย   http://www.nongtaphan.go.th
   376.  อบต.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา   http://www.khaochamao.go.th
   377.  อบต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง   http://www.banchang.go.th
   378.  อบต.มาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา   http://www.mabkhapattana.go.th
   379.  เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา   http://www.chamkho-sm.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ตราด
   380.  อบต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง   http://www.tambonsaentoong.go.th
   381.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมือง   http://www.wangkrajaelocal.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี
   382.  อบต.ยางหัก จ.ราชบุรี   http://www.yanghak.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
   383.  อบต.ผาเลือด อ.ท่าปลา   http://www.phaluad.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ
   384.  อบต.จะกง อำเภอขุขันธ์   http://www.jakonglocal.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,441