หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคอีสาน 

อบต./เทศบาล ภาคอีสาน
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กาฬสินธุ์)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ   http://www.huanakum.go.th
   2.  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์   http://www.huaypo.go.th
   3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อ.กุฉินารายณ์   http://www.tambonnako.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อ.ยางตลาด   http://www.tambonver.go.th
   5.  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์   http://www.huaypo.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์   http://www.sahatsakhan.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม   http://www.klongkham.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน   http://www.pon.go.th
   9.  เทศบาลตำบลโพน   http://www.poncity.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน   http://www.nt.go.th
   11.  ทต.อิตื้อ อ.ยางตลาด   http://www.etur.go.th/
   12.  อบต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์   http://www.joomjung.go.th
   13.  อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง   http://www.kainoon.go.th
   14.  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   http://www.kalasin-mu.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด   http://www.klongkham.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอนแก่น)
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง   http://www.abtbanmeng.go.th
   17.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านฝาง   http://www.banfang.go.th
   18.  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   http://www.banphaicity.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ   http://www.banruea.go.th
   20.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง   http://www.dondang.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน   http://www.donhun.go.th
   22.  สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย   http://www.waengnoi.go.th/
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   http://www.waengnoiy.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด   http://www.wunghinlad.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อ.น้ำพอง   http://www.wangchai.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู   http://www.wangpoem.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.ชนบท   http://www.wangsang.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก   http://www.huaykae.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน   http://www.khamkhaen.go.th
   30.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่   http://www.tambonbanphai.go.th
   31.  สำนักงานเทศบาลตำบลซำสูง   http://www.sumsoong.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง   http://www.sumyang.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก   http://www.huaykae.go.th
   34.  เทศบาลตําบลชุมแพ   http://www.tessabanchumphae.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน   http://www.suanmon.go.th
   36.  สำนักงานเทศบาลสาวะถี   http://www.sawathee.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น   http://www.soknokten.go.th
   38.  สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย   http://http://www.pochai.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก   http://www.ponepek.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง   http://www.pawailocal.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   http://www.nonsaaad.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   http://www.nonsaad.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา   http://www.nonsila.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์   http://www.nonsomboon.go.th
   45.  เทศบาลตำบลโนนท่อน   http://www.nonthon.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง   http://www.nonthong.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง   http://www.nsh.go.th
   48.  เทศบาลตำบลภูผาม่าน   http://www.phuphaman.go.th
   49.  เทศบาลนครขอนแก่น   http://www.kkmuni.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยภูมิ)
   50.  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   http://www.abtbungkla.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   http://www.banphet.go.th
   52.  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว   http://www.banphetphukhieo.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   http://www.banrai.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล   http://www.bantan.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า   http://www.bantao.go.th
   56.  เทศบาลเมืองชัยภูมิ   http://www.chaiyaphumcity.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง   http://www.cheelong.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง   http://www.DONGKLANG.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก   http://www.watabak.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   http://www.huay-rai.go.th
   61.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.HUAYBONG.go.th
   62.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง   http://www.thayai.go.th
   63.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร   http://www.THUNGNALAO.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์   http://www.tambonnonthong.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม   http://www.thahin-ngom.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อ.เนินสง่า   http://www.tanern.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์   http://www.tbnongsang.go.th
   68.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   http://www.huay-rai.go.th
   69.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.HUAYBONG.go.th
   70.  เทศบาลตำบลคอนสาร   http://www.tessabankhonsan.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย   http://www.sompoi.go.th
   72.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง   http://www.sraponthong.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง   http://www.takotong.go.th
   74.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ   http://www.SRISAMRAN.go.th
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่   http://www.subyai.go.th
   76.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน   http://www.samsuan.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก   http://www.pongnok.go.th
   78.  เทศบาลตำบลหนองสังข์   http://www.tbnongsang.go.th
   79.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก   http://www.nongbuokhok.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม   http://www.nongchim.go.th
   81.  อบต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์   http://www.chongsammor.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ   http://www.chongsammorlocal.go.th
   83.  อบต.คอนสาร อ.คอนสาร   http://www.KHONSAN.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส   http://www.kudnamsai.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง   http://www.rmchaiyaphum.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครพนม)
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง   http://www.dongkwang.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์   http://www.donnanghong.go.th
   88.  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก   http://www.tessabannakae.go.th
   89.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น   http://www.payayen.go.th
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน   http://www.obtnathon.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครราชสีมา)
   91.  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง   http://www.abtdanchang.go.th
   92.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย   http://www.abtnongsarai.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   http://www.banpraeng.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์   http://www.banprang.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์   http://www.BANRAT.go.th
   96.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล   http://www.chaimongkon.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา   http://www.chaoraka.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก   http://www.CHEEWUEK.go.th
   99.  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก   http://www.DANCHAK.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   http://www.dankhuntod.go.th
   101.  เทศบาลด่านขุนทด   http://www.dankhuntodcity.go.th
   102.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู   http://www.donchompoo.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.โนนแดง   http://www.wanghinkorat.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว   http://www.wangmee.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว   http://www.wangnamkeaw.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว   http://www.WANGRONGYAI.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง   http://www.TONGLANG.go.th
   108.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน   http://www.donlocal.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง   http://www.donmuang.go.th
   110.  เทศบาลตำบลหินดาด   http://www.HINDADCITY.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด   http://www.hindard.go.th
   112.  เทศบาลตำบลห้วยแถลง   http://www.HUAITHALAENGCITY.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน   http://www.HUAYCAN.go.th
   114.  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง   http://www.kham-saengcity.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   http://www.khamsakasang.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง   http://www.tungsawang.go.th
   117.  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ   http://www.TUPRANG.go.th
   118.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง   http://www.tambonbanmai.go.th
   119.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง   http://www.thachangkorat.go.th
   120.  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อ.สีดา   http://www.tambonsida.go.th
   121.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อ.ปักธงชัย   http://www.tambontakhu.go.th
   122.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   http://www.thaijaroen.go.th
   123.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   http://www.thajalung.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อ.โนนไทย   http://www.TANONPHO.go.th
   125.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อ.ห้วยแถลง   http://www.tapsawai.go.th
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   http://www.thalad.go.th
   127.  เทศบาลตำบลหินดาด   http://www.HINDADCITY.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด   http://www.hindard.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท   http://www.thanprasat.go.th
   130.  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   http://www.tayiumcity.go.th
   131.  เทศบาลตำบลสูงเนิน   http://www.sungnoen.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน   http://www.HUAYCAN.go.th
   133.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน   http://www.tabakban.go.th
   134.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย   http://www.taepalai.go.th
   135.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก   http://www.tago.go.th
   136.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ   http://www.takhob.go.th
   137.  เทศบาลตำบลตะขบ   http://www.takhobcity.go.th
   138.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ   http://www.srapra.go.th
   139.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน   http://www.sratakien.go.th
   140.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด   http://www.talad.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ   http://www.SRILAKOR.go.th
   142.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร   http://www.taladcai.go.th
   143.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว   http://www.taladkhaw.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์   http://www.khamsomboon.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า   http://www.khamthoa.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ   http://www.khanongpra.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา   http://www.SAWANPRAYA.go.th
   148.  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก   http://www.seesuk.go.th
   149.  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์   http://www.sukpaiboon.go.th
   150.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพะเนียง   http://www.SAMPANIENG.go.th
   151.  เทศบาลตำบลสีคิ้ว   http://www.sikhiucity.go.th
   152.  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์   http://www.SAMRIT.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก   http://www.SISUK.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําโรง   http://www.samrong.go.th
   155.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง   http://www.soengsang.go.th
   156.  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   http://www.rungkayai.go.th
   157.  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา   http://www.saiyong-chaiwan.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย   http://www.sarai.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   http://www.sama.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   http://www.samnaktakhro.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา   http://www.pudsa.go.th
   162.  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ   http://www.PUNCHANA.go.th
   163.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง   http://www.KLONGMAUNG.go.th
   164.  เทศบาลตำบลคลองไผ่   http://www.klongpaicity.go.th
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม   http://www.tayiumcity.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม   http://www.ponsongkram.go.th
   167.  องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข   http://www.prasuk.go.th
   168.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา   http://www.phanaolocal.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่   http://www.NONPRADOO.go.th
   170.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง   http://www.NONRUNG.go.th
   171.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ   http://www.nonsamran.go.th
   172.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์   http://www.nonsomboonlocal.go.th
   173.  เทศบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา   http://www.nonsung.go.th
   174.  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย   http://www.nonthai.go.th
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม   http://www.nontoom.go.th
   176.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   http://www.obtbanmai.go.th
   177.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา   http://www.pudsa.go.th
   178.  เทศบาลตำบลนกออก   http://www.nokaok.go.th
   179.  เทศบาลตำบลโนนแดง   http://www.nondaeng.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง   http://www.nondeang.go.th
   181.  เทศบาลตำบลโนนแดง   http://www.nondeangcity.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา   http://www.pudsa.go.th
   183.  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง   http://www.phoklang.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม   http://www.phungtheam.go.th
   185.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพล   http://www.plai.go.th
   186.  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด   http://www.nongbuatakiat.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย   http://www.NONGBUAWNOI.go.th
   188.  เทศบาลเมืองปากช่อง   http://www.pakchongcity.go.th
   189.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง   http://www.pakchongsao.go.th
   190.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน   http://www.NONGFAN.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย   http://www.NONGHOI.go.th
   192.  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย   http://www.chockchai.go.th/
   193.  เทศบาลตำบลชุมพวง อ.ชุมพวง   http://www.chumphuang.go.th
   194.  อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย   http://www.DANCHAK.go.th
   195.  อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด)   http://www.dankhuntod.go.th
   196.  สำนักงานเทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด   http://www.dankhuntodcity.go.th
   197.  อบต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย   http://www.dankwean.go.th
   198.  อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง   http://www.donyaoyai.go.th
   199.  สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง   http://www.HINDADCITY.go.th
   200.  อบต.จอหอ อ.เมือง   http://www.joho.go.th
   201.  อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย   http://www.KANGPLU.go.th
   202.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อ.สีคิ้ว   http://www.khudnoi.go.th
   203.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อ.คง   http://www.khukhad.go.th
   204.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่   http://www.KHUNTONG.go.th
   205.  เทศบาลตำบลกลางดง อ.ปากช่อง   http://www.klangdongcity.go.th
   206.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อ.สูงเนิน   http://www.koratsao.go.th
   207.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย   http://www.KRABUANGYAI.go.th
   208.  องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.สีคิ้ว   http://www.krissana.go.th
   209.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด   http://www.kudpiman.go.th
   210.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย   http://www.kui.go.th
   211.  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อ.เมือง   http://www.mr.go.th
   212.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง   http://www.muangkaset.go.th
   213.  เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง   http://www.muangkhong.go.th
   214.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง   http://www.MUANGNAT.go.th
   215.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อ.โนนสูง   http://www.muangprasat.go.th
   216.  เทศบาลตำบลเมืองยาง   http://www.muangyang.go.th
   217.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย   http://www.nongwalocal.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (บุรีรัมย์)
   218.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   http://www.ban-yang.go.th/
   219.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว   http://www.banbua.go.th/
   220.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ   http://www.BANPAE.go.th
   221.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก   http://www.bantago.go.th
   222.  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   http://www.buriramcity.go.th
   223.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   http://www.BY.go.th
   224.  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่   http://www.dangyai.go.th
   225.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก   http://www.donkok.go.th
   226.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   http://www.hinkhon.go.th
   227.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด   http://www.hinladlocal.go.th
   228.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.hinlekfailocal.go.th
   229.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย   http://www.huafai.go.th
   230.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช   http://www.huairat.go.th
   231.  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   http://www.toomyai.go.th
   232.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน   http://www.huayhin.go.th
   233.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ   http://www.KDN.go.th
   234.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ   http://www.thungchanghan.go.th
   235.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่   http://www.thungkraten.go.th
   236.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   http://www.thaicharoenlocal.go.th
   237.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   http://www.THAISAMAKEE.go.th
   238.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   http://www.hinkhon.go.th
   239.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง   http://www.thamaunglocal.go.th
   240.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด   http://www.hinladlocal.go.th
   241.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.hinlekfailocal.go.th
   242.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อ.ห้วยราช   http://www.tasao.go.th
   243.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย   http://www.huafai.go.th
   244.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช   http://www.huairat.go.th
   245.  เทศบาลตำบลห้วยแถลง   http://www.HUAITHALAENGCITY.go.th
   246.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน   http://www.huayhin.go.th
   247.  เทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์   http://www.tessabanbanmai.go.th
   248.  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย   http://www.sompoy.go.th
   249.  เทศบาลตําบลสองชั้น   http://www.SONGCHAN.go.th
   250.  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน   http://www.soongnern.go.th
   251.  องค์การบริหารส่วนตำบล อ. ลำปลายมาศ   http://www.taladpho.go.th
   252.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ   http://www.SRIPHOOM.go.th
   253.  เทศบาลตำบลทะเมนชัย   อ. ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
   254.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   http://www.SAMRONGLOCAL.go.th
   255.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก   http://www.khaokok.go.th
   256.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://www.sanamchaisatuek.go.th
   257.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา   http://www.SADAO.go.th
   258.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน   http://www.SANUAN.go.th
   259.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   http://www.SAKEAWLOCAL.go.th
   260.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง   http://www.satong.go.th
   261.  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ   http://www.ptb.go.th
   262.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก   http://www.donkok.go.th
   263.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ   http://www.KDN.go.th
   264.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา   http://www.tasao.go.th
   265.  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย   http://www.ppc.go.th
   266.  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง   http://www.phanomrung.go.th
   267.  องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์   http://www.PHATHAIRIN.go.th
   268.  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ   http://www.ptb.go.th
   269.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ   http://http://www.ptp.go.th
   270.  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ   http://www.ptb.go.th
   271.  องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย   http://www.pkc.go.th
   272.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน   http://www.pachanlocal.go.th
   273.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   http://www.nongbuakhok.go.th
   274.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี   http://www.NONGCHAISRI.go.th
   275.  งค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี   http://www.NONGCHAISRI.go.th
   276.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   http://www.nongdon.go.th
   277.  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก   http://www.CHUMSANG.go.th
   278.  อบต.แดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   http://www.dangyai.go.th
   279.  อบต.จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย   http://www.jhorakhemak.go.th
   280.  เทศบาลตำบลแคนดง อ.แคนดง   http://www.kaendongmunic.go.th
   281.  อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด   http://www.KDN.go.th
   282.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย   http://www.kokyang.go.th
   283.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อ.สตึก   http://www.krasangsatuk.go.th
   284.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ   http://www.MUANGFAK.go.th
   285.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง \   http://www.muangfang.go.th
   286.  องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองแก อ.สตึก   http://www.muangkae.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เลย)
   287.  เทศบาลตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง   http://www.wangsapung.go.th
   288.  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก   http://www.tessabansrisongrak.go.th
   289.  เทศบาลตำบลท่าลี่   http://www.tessabanthali.go.th
   290.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อ.หนองหิน   http://www.tambonnonghin.go.th
   291.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่   http://www.tambonthali.go.th
   292.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อ.นาด้วง   http://www.tasawan.go.th
   293.  เทศบาลตําบลด่านซ้าย   http://www.tessabandansai.go.th
   294.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม   http://www.srisongkram.go.th
   295.  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ   http://www.puanpu.go.th
   296.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์   http://www.tasawan.go.th
   297.  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง   http://www.phainpleang.go.th
   298.  องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว   http://www.phakhao.go.th
   299.  องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย   http://www.phanoi.go.th
   300.  องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า   http://www.phanokkhao.go.th
   301.  เทศบาลตำบลโนนปอแดง   http://www.nonpodaeng.go.th
   302.  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ   http://www.puanpu.go.th
   303.  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ   http://www.puanpu.go.th
   304.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง   http://www.phonsung.go.th
   305.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน   http://www.nonghin.go.th
   306.  สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย   http://www.ksm.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ยโสธร)
   307.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   http://www.chaingpheng.go.th
   308.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่   http://www.dongkhaenyai.go.th
   309.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ   http://www.dongmafai.go.th
   310.  เทศบาลตำบลห้องแซง   http://www.hongsaeng.go.th
   311.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้   http://www.tungtae.go.th
   312.  เทศบาลตำบลห้องแซง   http://www.hongsaeng.go.th
   313.  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย   http://www.songpuai.go.th
   314.  เทศบาตำบลศรีแก้ว   http://www.sreekaew.go.th
   315.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําราญ   http://www.samran.go.th
   316.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา   http://www.plubpla101.go.th
   317.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   http://www.nonpuey.go.th
   318.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย   http://www.nonsai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยเอ็ด)
   319.  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ   http://www.atsamart.go.th/
   320.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก   http://www.banbak.go.th
   321.  องค์การบริหารส่วนตําบลช้างเผือก   http://www.changpouk.go.th
   322.  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ   http://www.dindam.go.th
   323.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง   http://www.dongdang.go.th
   324.  เทศบาลตำบลดงสิงห์   http://www.dongsing.go.th
   325.  สำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี   http://www.ummao.go.th
   326.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง   http://www.donong.go.th
   327.  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   http://www.kaset.go.th
   328.  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก   http://www.keelek.go.th
   329.  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา   http://www.tungkula.go.th
   330.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง   http://www.tungthong.go.th
   331.  สำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   http://www.suwannaphummunic.go.th
   332.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู   http://www.sraku.go.th
   333.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว   http://www.srikaew.go.th
   334.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร   http://www.srikhot.go.th
   335.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง   http://www.srisawang.go.th
   336.  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   http://www.kaset.go.th
   337.  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก   http://www.keelek.go.th
   338.  เทศบาลตำบลพนมไพร   http://www.pnpmuni.go.th
   339.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี   http://www.posri.go.th
   340.  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   http://www.kogpho.go.th
   341.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์   http://www.nonsawan.go.th
   342.  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล   http://www.nontan.go.th
   343.  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง   http://www.nuemueng.go.th
   344.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง   http://www.nwk.go.th
   345.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า   http://www.none-sanga.go.th
   346.  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย   http://www.phochai.go.th
   347.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน   hthttp://www.nonghinroiet.go.th
   348.  อบต.จังหาร อ.จังหาร   http://www.janghan.go.th
   349.  อบต.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด   http://www.kaset.go.th
   350.  อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ   http://www.keelek.go.th
   351.  อบต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด   http://www.khonkaen101.go.th
   352.  เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ   http://www.khwao.go.th
   353.  เทศบาลตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด   http://www.koomueng.go.th
   354.  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อ.โพนทอง   http://www.kumnadee.go.th
   355.  อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย   http://www.dongkrungnoi.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มหาสารคาม)
   356.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่   http://www.dongyai.go.th
   357.  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง   http://www.yang.go.th
   358.  เทศบาลตำบลแวงน่าง อ.เมือง   http://www.wangnang.go.th
   359.  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง อ.เมือง   http://www.wangnangmk.go.th
   360.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง   http://www.huakwang.go.th
   361.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง   http://www.kerng.go.th
   362.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง   http://www.khamraing.go.th
   363.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย   http://www.tambon-nongbua.go.th
   364.  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โกสุมพิสัย   http://www.tambonlao.go.th
   365.  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง   http://www.thakhonyang.go.th
   366.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง   http://www.huakwang.go.th
   367.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข   http://www.sreesuk.go.th
   368.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   http://www.pratat.go.th
   369.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   http://www.phonthong.go.th
   370.  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   http://www.pachapat.go.th
   371.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพง   http://www.paeng.go.th
   372.  อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย   http://www.kaengkae.go.th
   373.  อบต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม   http://www.kerng.go.th
   374.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย   http://www.muangtao.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มุกดาหาร)
   375.  เทศบาลตำบลดงหลวง   http://www.dongluang.go.th
   376.  เทศบาลตำบลคำอาฮวน   http://www.khamahuan.go.th
   377.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.nong-bua.go.th
   378.  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด   http://www.phuengdad.go.th
   379.  อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย   http://www.chokchai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สกลนคร)
   380.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม   http://www.cherngchoom.go.th
   381.  เทศบาลตำบลดอนเขือง   http://www.donkhuang.go.th
   382.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม   http://www.wang-yang.go.th
   383.  เทศบาลตำบลตองโขบ   http://www.TONGKHOB.go.th
   384.  เทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่อง   http://www.tasila.go.th
   385.  องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม   http://www.suwannakarm.go.th
   386.  เทศบาลตำบลคำตากล้า   http://www.khamtakla.go.th
   387.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย   http://www.srivichai.go.th
   388.  สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร   http://www.sakoncity.go.th
   389.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา   http://www.tasila.go.th
   390.  องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย   http://www.poknoi.go.th
   391.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   http://www.phonngam.go.th
   392.  ทต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร   http://www.chkr.go.th/
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองคาย)
   393.  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   http://www.somsanook.go.th
   394.  สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ   http://www.porncharoen.go.th
   395.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท   http://www.praputthabath.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองบัวลำภู)
   396.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์   http://www.dongsawan.go.th
   397.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง   http://www.uthaisawan.go.th
   398.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง   http://www.sriboonrueanglocal.go.th
   399.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อ.นากลาง   http://www.kudhae.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศรีสะเกษ)
   400.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม   http://www.toomsisaket.go.th
   401.  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย   http://www.tumbolyangchum.go.th
   402.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย   http://www.thungchai.go.th
   403.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   http://www.prasatyer.go.th
   404.  เทศบาลตำบลพยุห์   http://www.phayu.go.th
   405.  เทศบาลตำบลพยุห์   http://www.phayu.go.th
   406.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า   http://www.phonkha.go.th
   407.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ   http://www.nonghi.go.th
   408.  อบต.จะกง อำเภอขุขันธุ์   http://www.jakonglocal.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุรินทร์)
   409.  องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน   http://www.arpon.go.th
   410.  องค์การบริหารส่วนตำบลบักได   http://www.bakdai.go.th
   411.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่   http://www.banrae-sao.go.th
   412.  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   http://www.charapat.go.th
   413.  องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม   http://www.trum.go.th
   414.  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี   http://www.that.go.th
   415.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ   http://www.thepruksa.go.th
   416.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   http://www.tungmon.go.th
   417.  องค์การบริหารส่วนตำบลดม อ.สังขะ   http://www.tambondom.go.th
   418.  องค์การบริหารส่วนตำบลตานี อ.ปราสาท   http://www.tanee.go.th
   419.  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์   http://www.tangjai.go.th
   420.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   http://www.surinnw.go.th
   421.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง   http://www.takong.go.th
   422.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   http://www.srinarong.go.th
   423.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   http://www.srt.go.th
   424.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย   http://www.sawai.go.th
   425.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   http://www.samrongthaplocal.go.th
   426.  องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   http://www.samut.go.th
   427.  องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ   http://www.sangkha.go.th
   428.  เทศบาลตำบลสนม   http://www.sanom.go.th
   429.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด   http://www.SAKAD.go.th
   430.  เทศบาลตำบลสระขุด   http://www.sakot.go.th
   431.  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได   http://www.salakdai.go.th
   432.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ   http://www.promtep.go.th
   433.  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่   http://www.pradu.go.th
   434.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว   http://www.PRAKAEWLOCAL.go.th
   435.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง   http://www.prasattanong.go.th
   436.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา   http://www.phaikala.go.th
   437.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   http://www.obtbanjarn.go.th
   438.  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ   http://www.preulocal.go.th
   439.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ   http://www.promtep.go.th
   440.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง   http://www.nong-luang.go.th
   441.  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง   http://www.rawieng.go.th
   442.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล   http://www.plailocal.go.th
   443.  การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.NONGBUATHATUM.go.th
   444.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   http://www.nongeyor.go.th
   445.  อบต.โชคนาสาม อ.ปราสาท   http://www.choknasam.go.th
   446.  เทศบาลตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   http://www.chomphra.go.th
   447.  ทต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์   http://www.CORKO.go.th
   448.  อบต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท   http://www.cplocal.go.th
   449.  อบต.แจนแวน อำเภอศรีณรงค์   http://www.janvan.go.th
   450.  อบต.กังเอน อ.ปราสาท   http://www.kangann.go.th
   451.  อบต.โคกยาง อ.ปราสาท   http://www.khokyanglocal.go.th
   452.  เทศบาลตำบลกระหาด อ.จอมพระ   http://www.krahard.go.th
   453.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ   http://www.krokreaw.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดรธานี)
   454.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านแดง   http://www.bandang.go.th
   455.  เทศบาลเมืองบ้านดุง   http://www.bandungcity.go.th
   456.  องค์การบริหารอ้อมกอ   http://www.aomgro.go.th
   457.  องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว   http://www.bayaolocal.go.th
   458.  องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล   http://www.chaelae.go.th
   459.  เทศบาลนครอุดรธานี   http://www.udoncity.go.th
   460.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ   http://www.wangsammor.go.th
   461.  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก   http://www.haisok.go.th
   462.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ   http://www.tambonnongyasai.go.th
   463.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อ.กุดจับ   http://www.tanlian.go.th
   464.  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก   http://www.haisok.go.th
   465.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง   http://www.tabkung.go.th
   466.  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ   http://www.sangkor.go.th
   467.  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก   http://www.haisok.go.th
   468.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ   http://www.nong-or.go.th
   469.  เทศบาลตำบลหนองบัว   http://www.nongbua-udon.go.th
   470.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ   http://www.nonghai.go.th
   471.  อบต.หายโศก อ.บ้านผือ   http://www.haisok.go.th/
   472.  เทศบาลตำบลคงพานพันดอน อ.กุมภวาปี   http://www.kongpanphandon.go.th
   473.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อ.เมืองอุดรธานี   http://www.kudsa.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อำนาจเจริญ)
   474.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   http://www.huayrai.go.th
   475.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ   http://www.tambonkokglang.go.th
   476.  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย   http://www.sangthonoy.go.th
   477.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย   http://www.phonmuangnoi.go.th
   478.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   http://www.phontong.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุบลราชธานี)
   479.  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ   http://www.deangmo.go.th
   480.  เทศบาลเมืองวารินชําร าบ   http://www.warincity.go.th
   481.  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู   http://www.tobhoo.go.th
   482.  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย   http://www.toei.go.th
   483.  สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองเดช   http://www.tessabanmuangdet.go.th
   484.  เทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม   http://www.tansum.go.th
   485.  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง   http://www.swang.go.th
   486.  สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   http://www.pbcity.go.th
   487.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   http://www.nonnhon.go.th
   488.  อบต.จิกเทิง อำเภอตาลสุม   http://www.jikteung.go.th
   489.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อ.ตระการพืชผล   http://www.kradian.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,446