หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคเหนือ 

อบต./เทศบาล ภาคเหนือ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เชียงราย)
   1.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านด้าย   http://www.bandai.go.th
   2.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านดู่   http://www.bandu.go.th
   3.  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   http://www.banplong.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว   http://www.bansaeo.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง   http://www.chediloung.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน   http://www.doilan.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม   http://www.doingam.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย   http://www.wiangchai.go.th
   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   http://www.wiangcs.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง   http://www.wiangkalong.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ   http://www.Wiangnue.go.th
   12.  เทศบาลตำบลเวียงเทิง   http://www.wiangthoeng.go.th
   13.  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   http://www.wiengchiangsaen.go.th
   14.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก   http://www.huaisak.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู   http://www.huaychompu.go.th
   16.  เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน   http://www.tessabanmaekham.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก   http://www.huaisak.go.th
   18.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู   http://www.huaychompu.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก   http://www.TAKHAOPLEUK.go.th
   20.  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน   http://www.sathan.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   http://www.pasak.go.th
   22.  เทศบาลตำบลป่าตาล   http://www.patan.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   http://www.kohchang-cr.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง   http://www.patung.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   http://www.pahung.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ   http://www.pakordum.go.th
   27.  อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว   http://www.jommokkaew.go.th
   28.  เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ   http://www.krung.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย   http://www.muangchum.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เชียงใหม่)
   30.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านกาด   http://www.bangad.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง   http://www.baanpong.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์   http://www.banchan.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ   http://www.bantub.go.th
   34.  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง   http://www.chaechang.go.th
   35.  สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ   http://www.chaiprakarn.go.th
   36.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   http://www.chaisathan.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก   http://www.changpuak.go.th
   38.  เทศบาลตำบลเชิงดอย   http://www.cherngdoi.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว   http://www.donkaew.go.th
   40.  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว   http://www.wiangphrao.go.th
   41.  เทศบาลตําบลยางคราม   http://www.yangkham.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า   http://www.yuwa.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง   http://www.hangdong.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย   http://www.thaton.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล อ.สารภี   http://www.thawangtan.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด   http://www.thepsadej.go.th
   47.  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี   http://www.theyang.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม   http://www.tungtom.go.th
   49.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม   http://www.tambonhuaisai.go.th
   50.  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ   http://www.thaduae.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง   http://www.hangdong.go.th
   52.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว   http://www.tawangprow.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์   http://www.sumranrath.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน   http://www.sunpukwan.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ   http://www.suntonmue.go.th
   56.  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ   http://www.suthep.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง   http://www.takwang.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น   http://www.sridongyen.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่   http://www.taladyai.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า   http://www.sobmaekha.go.th
   61.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง   http://www.sankamphaenglocal.go.th
   62.  เทศบาลตำบลสันพระเนตร   http://www.sanphanet.go.th
   63.  เทศบาลตำบลสันปูเลย   http://www.sanpulei.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย   http://www.sansaifang.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   http://www.santisuk.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี   http://saraphi.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว   http://www.tawangprow.go.th
   68.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง   http://www.papong.go.th
   69.  เทศบาลตำบลปิงโค้ง   http://www.pingkhong.go.th
   70.  เทศบาลตำบลออนใต้   http://www.ontai.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง   http://www.pabong.go.th
   72.  เทศบาลตำบลป่าแดด   http://www.padad.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก อำเ   http://www.nongfag.go.th
   74.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย   http://www.NONGHOICITY.go.th
   75.  อบต.ชมพู   http://www.chompoo.go.th/
   76.  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่   http://www.cmcity.go.th
   77.  อบต.หางดง อ.หางดง   http://www.hangdong.go.th/
   78.  อบต.ขัวมุง อ.สารภี   http://www.khuamung.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม   http://www.kongkhak.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง   http://www.monpin.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว   http://www.muangkong.go.th
   82.  เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว   http://www.muangna.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (น่าน)
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้   http://www.banpee.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา   http://www.dongphaya.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง   http://www.thungchang.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน   http://www.sanlocal.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน   http://www.sathannanoi.go.th
   88.  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   http://www.phong.go.th
   89.  อบต.เจดีย์ชัย อำเภอปัว   http://www.jaydeechai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พะเยา)
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน   http://www.banpin-dokkhamtai.go.th
   91.  เทศบาลตำบลบ้านทราย   http://www.bansailocal.go.th
   92.  เทศบาลบ้านต้ำ   http://www.bantamlocal.go.th
   93.  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   http://www.bantham.go.th
   94.  เทศบาลเมืองดอกคำใต้   http://www.DOKKHAMTAI.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ   http://www.dongsuwan.go.th
   96.  เทศบาลตำบลหงส์หิน   http://www.honghinlocal.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม   http://www.huayyangkham.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน   http://www.thungruangthong.go.th
   99.  เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง   http://www.tessabanngim.go.th
   100.  เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   http://www.tessabanphayao.go.th
   101.  เทศบาลตำบลหงส์หิน   http://www.honghinlocal.go.th
   102.  เทศบาลตำบลปง   http://www.ponglocal.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน   http://www.numvan.go.th
   104.  อบต.ควร อำเภอปง   http://www.khuan.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร อ.ปง   http://www.khunkwuan.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต อ.ธารโต   http://www.kirikhet.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แพร่)
   107.  เทศบาลตำบลบ้านปิน   http://www.banpin.go.th
   108.  เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น   http://www.wangchin-muni.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น   http://www.wangchin.go.th
   110.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว   http://www.toongkwao.go.th
   111.  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ   http://www.huayor.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่   http://www.thungkeaw.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อ.ลอง   http://www.thunglang.go.th
   114.  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   http://www.tessabanmaechua.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง   http://www.taopon.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผาม อ.ลอง   http://www.tapamok.go.th
   117.  เทศบาลตำบลสอง   http://www.songlocal.go.th
   118.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   http://www.takamphrae.go.th
   119.  เทศบาลตำบลสูงเม่น   http://www.soongmen.go.th
   120.  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ   http://www.huayor.go.th
   121.  เทศบาลตำบลร้องกวาง   http://www.rongkwang.go.th
   122.  องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย   http://www.saroi.go.th
   123.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   http://www.pasuk.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง   http://www.padang.go.th
   125.  เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง   http://www.chohae.go.th/
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง   http://www.muangmor.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แม่ฮ่องสอน)
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อ.ปาย   http://www.viengtai.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อ.ปาย   http://www.thoongyao.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม   http://www.khunyoum.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ลำปาง)
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อน   http://www.banon.go.th
   131.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   http://www.banpong-ngao.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ   http://www.wangtailocal.go.th
   133.  เทศบาลตำบลห้างฉัตร   http://www.hangchat.go.th
   134.  เทศบาลเขลางค์นคร   http://www.kelangnakorn.go.th
   135.  เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ   http://www.tasaban-maemoh.go.th
   136.  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   http://www.TBOUHAEW.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ   http://www.sopprap.go.th
   138.  เทศบาลตำบลปงยางคก   http://www.pongyangkhok.go.th
   139.  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   http://www.TBOUHAEW.go.th
   140.  ทศบาลตำบลเกาะคา   http://www.kohkha.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย   http://www.pichai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุตรดิตถ์)
   142.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านด่าน   http://www.bandan.go.th
   143.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านฝาย   http://www.banfai.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว   http://www.bansiao.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน   http://www.wangdaeng.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง   http://www.thungyang.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว   http://www.hardsongkwae.go.th
   148.  เทศบาลตำบลหัวดง   http://www.huadong.go.th
   149.  สำนักงานเทศบาลตำบลตรอน   http://www.troncity.go.th
   150.  เทศบาลแสนขัน อ.ทองแสนขัน   http://www.thongsaenkhancity.go.th
   151.  เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด   http://www.tessabannampat.go.th
   152.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก   http://www.thafak.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว   http://www.hardsongkwae.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง   http://www.thamchalong.go.th
   155.  เทศบาลตำบลหัวดง   http://www.huadong.go.th
   156.  เทศบาลตำบลฟากท่า   http://www.tessabanfaktha.go.th
   157.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   http://www.songkhon.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   http://www.santo.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า   http://www.pasaoutt.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน   http://www.phayaman.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย   http://www.pakai.go.th
   162.  อบต.ฟากท่า อ.ฟากท่า   http://www.faktha.go.th/
   163.  อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน   http://www.hardsongkwae.go.th/
   164.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์   http://www.khungtapao.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ลำพูน)
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ   http://www.dongdum.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์   http://www.wiangkarn.go.th
   167.  เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา   http://www.thapladuk.go.th
   168.  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ท่า   http://www.thatoungluang.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ   http://www.tumbonkor.go.th
   170.  สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ   http://www.thakhumnguen.go.th
   171.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม   http://www.tatoom.go.th
   172.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม   http://www.tatoom.go.th
   173.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่   http://www.paphai.go.th
   174.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู   http://www.paplu.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิจิตร)
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง   http://www.watkwang.go.th
   176.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อ.ดงเจริญ   http://www.wangngiu.go.th
   177.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อ.บางมูลนาก   http://www.wangtaku.go.th
   178.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง   http://www.huadongsao.go.th
   179.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก   http://www.huaypook.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม   http://www.huayruam.go.th
   181.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก   http://www.thayiam.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน   http://www.thungpho-sao.go.th
   183.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง   http://www.huadongsao.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก   http://www.khaochetluk.go.th
   185.  สำนักงานเทศบาลสำนักขุนเณร   http://www.samnak-kn.go.th
   186.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ   http://www.ptp.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ   http://www.klongkoon.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ   http://www.poom.go.th
   189.  สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง   http://www.pptc.go.th
   190.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ   http://http://www.ptp.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง   http://www.phoprathabchang.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,449