หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคตะวันออก 

อบต./เทศบาล ภาคตะวันออก
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จันทบุรี)
   1.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางซัน   http://www.bangchan.go.th
   2.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกะไชย   http://www.bangkachai.go.th
   3.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน   http://www.chaman.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   http://www.chan-pao.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม   http://www.changkham.go.th
   6.  เทศบาลเมืองจันทบุรี   http://www.chanmunic.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทเขลม   http://www.chanthaklem.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม   http://www.wangmaichan.go.th
   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อ.ขลุง   http://www.wangsapparos.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา   http://www.tungbenja.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว   http://www.Thungkhanan.go.th
   12.  เทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุ่ย   http://www.tambonbor.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร   http://www.thabsai.go.th
   14.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าใหม่   http://www.thamaicity.go.th
   15.  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง   http://www.takiantongcity.go.th
   16.  เทศบาลตำบลเขาบายศรี   http://www.Khaobaisri.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง   http://www.sampenong.go.th
   18.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว   http://www.saokhaokaew.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://www.saosanamchai.go.th
   20.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา   http://www.plubpla.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์   http://www.klongnarai.go.th
   22.  เทศบาลตำบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี   http://http://www.pluangcity.go.th
   23.  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์   http://http://www.plubplanarai.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน   http://www.pongnamron.go.th
   25.  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน   http://www.pongnamroncity.go.th
   26.  เทศบาลตำบลคลองใหญ่   http://www.klongyaicity.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลพวา   http://www.pawa.go.th
   28.  เทศบาลตำบลพลิ้ว   http://www.phliocity.go.th
   29.  เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   http://www.paknamlamsinghamunicipal.go.th
   30.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว   http://www.khunsong.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม   http://www.krajae.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว   http://www.ksao.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉะเชิงเทรา)
   33.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางคา   http://www.bangka.go.th
   34.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขวัญ   http://www.bangkhwan.go.th
   35.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางเกลือ   http://www.bangklua.go.th
   36.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระเจ็ด   http://www.bangkrajed.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว   http://www.bangnampriao.go.th
   38.  เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว   http://www.bangnumpriao.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่   http://www.bangpaisao.go.th
   40.  เทศบาลตำบลบางปะกง   http://www.bangpakong.go.th
   41.  เทศบาลตำบลบางผึ้ง   http://www.bangphung.go.th
   42.  เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี   http://www.dcp.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี   http://www.donchimplee.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย   http://www.dongnoi.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล   http://www.homsin.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร   http://www.huasai.go.th
   47.  18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อ.บางปะกง   http://www.thasaarn.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   http://www.thatakieb.go.th
   49.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง อ.บางคล้า   http://www.thathonglang.go.th
   50.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.tumbonnongbua.go.th
   51.  เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา   http://www.tungsadao.go.th
   52.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม   http://www.tambonbansong.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่   http://www.thakai.go.th
   54.  เทศบาลตำบลท่าข้าม   http://www.thakam.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อ.บางประกง   http://www.tasa-arn.go.th
   56.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล   http://www.homsin.go.th
   57.  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   http://www.tbmccs.go.th
   58.  เทศบาลตำบลเทพราช   http://www.tepparad.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   http://www.teppharach.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง   http://www.singtotong.go.th
   61.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน   http://www.khaodinsao.go.th
   62.  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง   http://www.khaohuachang.go.th
   63.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ   http://www.sanphudad.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์   http://www.sanumjun.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประกง   http://www.sao-bangpakong.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ   http://www.samednua.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้   http://www.samedtai.go.th
   68.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ   http://www.prongarkard.go.th
   69.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์   http://www.klongbanpho.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด   http://www.klongkud.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน   http://www.tasa-arn.go.th
   72.  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   http://www.tbmccs.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   http://www.tepparad.go.th
   74.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา   http://www.klongtakrao.go.th
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต   http://www.knk.go.th
   76.  สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม   http://www.phanomcity.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ   http://www.prongarkard.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมพา   http://www.phimpha.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว   http://www.plaengyao.go.th
   80.  อบต.เกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์   http://www.kaorai.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต   http://www.khuyaimee.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์   http://www.klongbanpho.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชลบุรี)
   83.  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา   http://www.angsilacity.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง   http://www.banbueng.go.th
   85.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางละมุง   http://www.banglamung.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง   http://www.bangnang.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ   http://www.bangphrachon-sao.go.th
   88.  เทศบาลตำบลบางพระ   http://www.bangphrachon.go.th
   89.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด   http://www.banserd.go.th
   90.  เทศบาลตำบลบ้านสวน   http://www.bansuan.go.th
   91.  เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์   http://www.chaoprayasurasak.go.th
   92.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ   http://www.dhr.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง   http://www.watluang.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ.   http://www.watsuwan.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanon.go.th
   96.  เทศบาลตำบลห้วยใหญ่   http://www.huayyai.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ   http://www.kasetsuwan.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม   http://www.thungkwang.go.th
   99.  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน   http://www.tessabannajomtien.go.th
   100.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี   ://www.thabunmee.go.th
   101.  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อ.พานทอง   http://www.tambonmabpong.go.th
   102.  เทศบาลตำบลธาตุทอง   http://www.thadtongcity.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanon.go.th
   104.  เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย   http://www.takhiantia.go.th
   105.  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ   http://www.huaykapi.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม   http://www.srasiliam.go.th
   107.  เทศบาลเมืองแสนสุข   http://www.saensukcity.go.th
   108.  องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ   http://www.sattahip.go.th
   109.  เทศบาลตำบลสัตหีบ   http://www.sattahipmunicipality.go.th
   110.  สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด   http://www.samed.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก   http://www.samnakbok.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ   http://www.kasetsuwan.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว   http://www.klongkiew.go.th
   114.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู   http://www.klongplu.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง   http://http://www.ploungthong.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง   http://http://www.plutaluang.go.th
   117.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ   http://www.klongtamru.go.th
   118.  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ   http://www.klongtumrucity.go.th
   119.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์   http://www.koachan.go.th
   120.  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง   http://www.kohsichang.go.th
   121.  องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง   http://www.phanthong.go.th
   122.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง   http://www.obtbanchang.go.th
   123.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง   http://www.nongbondaeng.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ   http://www.nongerun.go.th
   125.  เทศบาลเมืองชลบุรี   http://www.chonburicity.go.th
   126.  อบต.เกษรสุวรรณ อ.บ่อทอง   http://www.kasetsuwan.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตราด)
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด   http://www.bangpid.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน   http://www.changtoon.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เขาสมิง   http://www.wangtakian.go.th
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว   http://www.huangnamkhaw.go.th
   131.  สำนักงานเทศบาลเมืองตราด   http://www.tratcity.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด   http://www.tratpao.go.th
   133.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง   http://www.thungnonsi.go.th
   134.  เทศบาลตำบลหาดเล็ก   http://www.hadlek.go.th
   135.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว   http://www.huangnamkhaw.go.th
   136.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย   http://www.saoborploy.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ   http://www.sator.go.th
   138.  เทศบาลตำบลหาดเล็ก   http://www.hadlek.go.th
   139.  องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต   http://www.praneet.go.th
   140.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้   http://www.kohchangtai.go.th
   141.  เทศบาลตำบลหนองบอน   http://www.nongboncity.go.th
   142.  เทศบาลตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่   http://www.hadlek.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปราจีนบุรี)
   143.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระเบา   http://www.bangkrabao.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง   http://www.bangpluang.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง   http://www.bansanglocal.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม   http://www.bantam.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   http://www.dongbang.go.th
   148.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม   http://www.dongpraram.go.th
   149.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์   http://www.watbost.go.th
   150.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อ.กบินทร์บุรี   http://www.wangdan.go.th
   151.  องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี   http://www.yanree.go.th
   152.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า   http://www.huawa.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์   http://www.thatoom.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี   http://www.thungpo.go.th
   155.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   http://www.thangam.go.th
   156.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า   http://www.huawa.go.th
   157.  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ   http://www.srimahaphot.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ   http://www.SRIMAHAPHOTLOCAL.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด   http://www.KHAMTONODE.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพันตา   http://www.sampanta.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   http://www.robmuang.go.th
   162.  สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   http://www.prachincity.go.th
   163.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย   http://www.kohloi.go.th
   164.  เทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี   http://www.kabin.go.th
   165.  อบต.แก่งดินสอ อ.นาดี   http://www.kaengdinso.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี   http://www.muangkao.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระยอง)
   167.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบุตร   http://www.bangbut.go.th
   168.  เทศบาลตำบลบ้านฉาง   http://www.banchang.go.th
   169.  เทศบาลเมืองบ้านฉาง   http://www.banchangcity.go.th/
   170.  เทศบาลตำบลบ้านเพ   http://www.banphecity.go.th
   171.  เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง   http://www.banpluakdaengcity.go.th
   172.  องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก   http://www.chakkabok.go.th
   173.  องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน   http://www.chakkadon.go.th
   174.  องค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ   http://www.chamkho.go.th
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อ.วังจันทร์   http://www.wangchan.go.th
   176.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ   http://www.huaitabmon.go.th
   177.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน   http://www.toongkwaikin.go.th
   178.  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน   http://www.tungkhwaikin.go.th
   179.  สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา   http://www.thabma.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง   http://www.tapong.go.th
   181.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง   http://www.tasit.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ   http://www.huaitabmon.go.th
   183.  สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่   http://www.sunthornphu.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง   http://www.songsalueng.go.th
   185.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน   http://www.takhan.go.th
   186.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.saonongbua.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า   http://www.saowangwa.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน   http://www.samnakthon.go.th
   189.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน   http://www.klongpoon.go.th
   190.  องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง   http://www.pluakdaeng.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์   http://www.tasit.go.th
   192.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน   http://www.payubnai.go.th
   193.  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด   http://www.phangrad.go.th
   194.  สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ   http://www.noenphracity.go.th
   195.  อบต.เชิงเนิน อ.เมือง   http://www.choengnoen.go.th/
   196.  อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร์   http://www.chumsaeng.go.th
   197.  ทต.ชุมแสง อ.วังจันทร์   http://www.chumsangcity.go.th
   198.  เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อ.ปลวกแดง   http://www.jompollocal.go.th
   199.  อบต.กะเฉด อ.เมือง   http://www.kached.go.th
   200.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน อ.แกลง   http://www.kongdin.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สระแก้ว)
   201.  องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร   http://www.BENJAKHON.go.th
   202.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย   http://www.hansai.go.th
   203.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว   http://www.traideaw.go.th
   204.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย   http://www.hansai.go.th
   205.  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อ.ตาพระยา   http://www.tapthai.go.th
   206.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก   http://www.tayak.go.th
   207.  เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ   http://www.tessabanaran.go.th
   208.  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว   http://www.khaochakan.go.th
   209.  องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ   http://www.sae-or.go.th
   210.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง   http://www.sai-thong.go.th
   211.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน   http://www.salalumduan.go.th
   212.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก   http://www.tayak.go.th
   213.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   http://www.nong-namsai.go.th
   214.  อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ   http://www.hansai.go.th/index.php

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,453