หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคตะวันตก 

อบต./เทศบาล ภาคตะวันตก
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กาญจนบุรี)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   http://www.bannkaokan.go.th
   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล   http://www.chalae.go.th
   3.  สำนักงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย   http://www.danmakhamtia.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนขมิ้น   http://www.donkamin.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น   http://www.uloksemurn.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง   http://www.yangmuang.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.ไทรโยค   http://www.wangphocity.go.th
   8.  เทศบาลตำบลทองผาภูมิ   http://www.tpm.go.th
   9.  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น   http://www.trpcity.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง   http://www.thatakro.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน   http://www.thakadan.go.th
   12.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้   http://www.thamaikan.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน   http://www.takram-en.go.th
   14.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา   http://www.tamaka.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง   http://www.kohsamrong.go.th
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด   http://www.phaichaleaud.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่   http://www.obtwangpai.go.th
   18.  องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก   http://www.pilok.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย   http://www.nongfai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาก)
   20.  เทศบาลตำบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง   http://www.umphang.go.th
   21.  เทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า   http://www.wangchao.go.th
   22.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อ.สามเงา   http://www.wangmun.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อ.เมือง   http://www.wangprachop-sao.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก   http://www.thungkrachor.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด   http://www.tasailuad.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   http://www.khanejue.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด   http://www.tasailuad.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ   http://www.pawor.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง   http://www.phatadpadaeng.go.th
   30.  เทศบาลตำบลพบพระ   http://www.phopphramuni.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจวบคีรีขันธ์)
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย   http://www.aownoi.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม   http://www.chaikasame.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อ.ปราณบุรี   http://www.wangpong.go.th
   34.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก   http://www.THAPSAKAE.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.HINLEKFAI.go.th
   36.  เทศบาลเมืองหัวหิน   http://www.huahin.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.HUAISAI.go.th
   38.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   http://www.HUAIYANG.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.huaysai.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน   http://www.thongmongkol.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี   http://www.tambonpranburi.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.บางสะพาน   http://www.tambonthongchai.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.HINLEKFAI.go.th
   44.  เทศบาลเมืองหัวหิน   http://www.huahin.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.HUAISAI.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   http://www.HUAIYANG.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้   http://www.TABTAI.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย   http://www.SILALOI.go.th
   49.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม   http://www.khaochangum.go.th
   50.  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง   http://www.KHAODANG.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   http://www.samroiyod.go.th
   52.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   http://www.khaojao.go.th
   53.  เทศบาลตำบลร่อนทอง   http://www.RONTHONGCITY.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง   http://www.RT.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.saoangtong.go.th
   56.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.saoangtong.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่   http://www.SAORAIMAI.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด   http://www.salalai.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย   http://www.SAMKRATAI.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม   http://www.hadkham.go.th
   61.  เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ   http://www.pnp.go.th
   62.  สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี   http://www.pranburicity.go.th
   63.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ   http://www.klongwan.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก   http://www.kohlak.go.th
   65.  เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ   http://www.noppakoonmunic.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ   http://www.paknampran.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก   http://www.pakprak-sao.go.th
   68.  อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี   http://www.hadkham.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพชรบุรี)
   69.  เทศบาลเมืองชะอำ   http://www.cha-amcity.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง   http://www.yangyong.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว   http://www.tonmapraw.go.th
   72.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง   http://www.huaimaepriang.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้า   http://www.thatakror.go.th
   74.  องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี   http://www.thongchai.go.th
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อ.บ้านแหลม   http://www.taraeng.go.th
   76.  เทศบาลตำบลท่าแลง   http://www.thalang.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด   http://www.tasane.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง   http://www.huaimaepriang.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง   http://www.songpeenong.go.th
   80.  เทศบาลตำบลเขาย้อย   http://www.khao-yoi-minicip.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา   http://www.sampran.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้   http://www.rongkhe.go.th
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง   http://www.saonongyaplong.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง   http://www.taraeng.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   http://www.tasane.go.th
   86.  การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์   http://www.obtwangchan.go.th
   87.  เทศบาลเมืองเพชรบุรี   http://www.phetchaburicity.go.th
   88.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ   http://www.phopra.go.th
   89.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   http://www.phusawan.go.th
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ   http://www.nongchumpolnua.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชบุรี)
   91.  เทศบาลตำบลบางแพ   http://www.bangphae.go.th
   92.  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง   http://www.banpong.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อู่เรือ   http://www.banraiauruea.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   http://www.banraidumnoen.go.th
   95.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์   http://www.bansing.go.th
   96.  เทศบาลตำบลด่านทับตะโก   http://www.dantabtako.go.th
   97.  เทศบาลตำบลวัดเพลง   http://www.watpleng.go.th
   98.  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ   http://www.huaykapi.go.th
   99.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล   tp://www.thachumphon.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน   http://www.thammasen.go.th
   101.  เทศบาลตำบลท่าผา   http://www.thapa.go.th
   102.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง   http://www.khaokhlung.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย   http://www.klongkoi.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตา   http://www.klongtakot.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ   http://www.nong-kob.go.th
   106.  เทศบาลเมืองโพธาราม   http://www.photharam.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต   http://www.pakrng.go.th
   108.  เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก   http://www.damnoensaduak.go.th
   109.  อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง   http://www.kaem-on.go.th
   110.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง   http://www.krabyai.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อ.เมือง   http://www.kubua.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,465