ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายชูศักดิ์ ชัยปัญญา ถึงคลองบางไผ่ หมู่ที่ 4 (ต่อจากโครงเดิมนางราตรี ดา

  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายจากบ้านนางสมปอง นาคา ถึงนายสวิด กิ่งตาล หมู่ที่ 7 ตำบลบางพึ่ง

  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสุบิน กันนิกา ถึงคลองระบายน้ำ (สายเตาเผาขยะเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลบางพึ่

  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโนนยาง ช่วงปิด (Covid-19) ระหว่างวันที่

  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 16 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง

  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จำนวน 7 จุด ตำบลบางพึ่ง

  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ตำบลบางพึ่ง บริเวณนานาย จุมพล สุระเวช อำเภอบ้านหมี่

  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายอำพัน น่วมนุ่ม ถึงบ้านนายธนกฤษ งามขำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพึ่

  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลอง R16 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพึ่ง

  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง

  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านบ้านคุ้งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพึ่ง

  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ซื้อใบปัดน้ำฝน ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 2 อัน (y1.5)

  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2306 ฉช (y1.4)

  เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร จำนวน 300 ชุด (y1.3)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.48.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,432,674

แบบสอบถาม