หน้าแรก   ทีมงาน     รายละเอียดประวัติส่วนตัว 

รายละเอียดประวัติส่วนตัวนายพรเทพ ปู่อิ่ม (อิ่ม)
โปรแกรมเมอร์

โทรศัพท์ : 086-7119601
E-mail : porntep_pua@hotmail.com
   

การศึกษา

2548-2551   ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2542-2547   มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

2536-2541   ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 
กิจกรรมนอกหลักสูตร

2550-2551   ประธานชมรม SUTLinux & Networking มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550       เข้าร่วมโครงการ Open Source สัญจร ครั้งที่ 3 ชมรม SUTLinux & Networking  ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ

2550-2551   สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550       สมาชิกโครงการ โปรแกรมเมอร์อิสระ ของ E-Saan Software Park

2550       สมาชิกโครงการ SUT- UBI (หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 
การอบรม

2551       อบรมการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพและการตีความ (ISO 9001:2000) เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550       อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550       อบรมโครงการ Khon Kaen MCPD for Web Developer รุ่นที่ 6

2550       อบรม JAVA Certified Programmer รุ่นที่ 2

 
ประสบการณ์การทำงาน

2551       ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท Datacraft (Thailand) Ltd.

2550       อาสาสมัครฝ่าย IT ปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬา SEA GAMES ครั้งที่ 24 จ.นครราชสีมา

 
ความสามารถพิเศษ

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)

สามารถเขียนภาษา C,  Java, VB, PHP, HTML, Pascal, SQL, Prolog, Haskell

มีความรู้ในระบบปฏิบัติการ Windows, Linux

มีความรู้ความสามารถด้าน Hardware, Software, Network, Database

ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) พอใช้

replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.238.190.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,297,650